Facebook Youtube

Krotex Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

Siedziba Spółki
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

tel. (022) 669 14 19, 633 80 41, 633 95 70
fax (022) 633 94 17
e-mail: poczta@krotex.com.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krotex Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa
2.Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu e-mail: iodo@krotex.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu